Vaillant ecoTEC PRO

Vaillant ecoTEC PRO


Kondenzacioni gasni kotlovi ecoTEC pro su kombinovani gasni kotao za grejanje i pripremu potrošne tople vode.
Primenom kondenzacione tehnologije moguće je ostvariti i do 17% uštede troškova grejanja u odnosu na konvencionalnu tehnologiju koristeći dodatno toplotu vodene pare iz dimnih gasova. Kod konvencionalnih gasnih kotlova vodena para se neiskorišćeno gubi, odvođenjem kroz dimovodnu cev. Osim vrlo visokog stepena iskorišćenosti (110%), ovde govorimo i o bitno smanjenoj emisiji štetnih gasova. Novu generaciju Vaillantovog zidnog kondenzacionog gasnog kotla ecoTEC pro, odlikuju bitno smanjenje dimenzije, u odnosu na dosadašnju generaciju kotlova. Unutar potpuno redizajniranog kućišta, Vaillant je osigurao čitav niz tehničkih poboljšanja, od kojih je svakako, najbitniji poboljšani primarni izmenjivač toplote, koji će osigurati još bolji kondenzacioni efekat i prenos toplote. Široko modulaciono područje od 39% pa do 100%, osiguraće savršeno prilagođavanje kotla aktuelnoj potrebi za toplotom. Kotao ecoTEC pro predstavlja standardnu varijantu kondenzacionog zidnog gasnog kotla.
Gasni kotao ecoTEC PRO u nekoliko reči:
visoki normni stepen iskorišćenosti: 110 %
komfor tople vode "**" prema evropskoj normi EN 13203
smanjene dimenzije u odnosu na dosadašnju generaciju kotlova
mali LC displej sa "DIA" sistemom
funkcija toplog starta (trenutna raspoloživost toplom vodom)
korišćenje kondenzacionog efekta i kod pripreme tople vode
integrisani elektronski senzor pritiska vode u sistemu grejanja
nova generacija elektronske ploče sa eBUS komunikacijom
opsežan hidraulički i dimovodni pribor.


CenovnikProizvodi iz grupe

Beretta exclusive

Beretta exclusive

Beretta mynute

Beretta mynute

Beretta boiler

Beretta boiler

Beretta exclusive mix

Exclusive mix

Beretta mynute j

Beretta mynute j

Beretta novella

Beretta novella

LYNX

LYNX

BOSCH 3000W

BOSCH 3000W

BOSCH 5000W

BOSCH 5000W

BOSCH 7000W

BOSCH 7000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W1

Gaz 3000W1

Gaz 5000W

Gaz 5000W

Gaz 7000W

Gaz 7000W

ecoTEC PLUS

ecoTEC PLUS

ecoTEC PRO

ecoTEC PRO

Aquablock

Aquablock

Vaillant PLUS

Vaillant PLUS

Vaillant PRO

Vaillant PRO

Vaillant VIT

Vaillant VITIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica