Kotlovi na gas

Gasni kotlovi se za kućne instalacije grejanja isporučuju se kao etažni kotlovi za ugrađivanje u kuhinjama. Pri tome dimenzije kotlova odgovaraju standarnim kuhinjskim merama (850mm visine). Upravljanje kotlovima se vrši u funkciji od temperature, a kotlovi sadrže cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu, sigurnosni ventil. Kotlovi mogu biti atmosferski ili ventilatorski sa ili bez zagrevanja sanitarne vode.

Primenom kondenzacione tehnologije moguće je ostvariti dodatnu uštedu na troškovima grejanja u odnosu na konvencionalnu tehnologiju, uz dodatno smanjenje emisije štetnih materija. Ušteda se ostvaruje iskorišćavanjem toplote vodene pare iz dimnih gasova pri čemu dolazi do pojave kondenzata i smanjenja temperature dimnih gasova.

Vaillant

Vaillant PRO

Vaillant PRO

Vaillant PLUS

Vaillant PLUS

Aquablock

Vaillant Aquablock

Vaillant VIT

Vaillant VIT

ecoTEC PLUS

Vaillant ecoTEC PLUS

ecoTEC PRO

Vaillant ecoTEC PRO

Robert Bosch

Gaz 3000W

Bosch Gaz 3000W

Gaz 3000W1

Bosch Gaz 3000 W1

Gaz 5000W

Bosch Gaz 5000W

Gaz 7000W

Bosch Gaz 7000W

BOSCH 3000W

Bosch Condens 3000W

BOSCH 5000W

Bosch Condens 5000W

BOSCH 7000W

Bosch Condens 7000W

Beretta

Beretta mynute

Beretta mynute green

Beretta exclusive mix

Beretta exclusive mix

Beretta boiler

Beretta boiler

Beretta novella

Beretta novella

Beretta mynute j

Beretta mynute green

Beretta exclusive

Beretta exclusive green

Protherm

LYNX

Protherm LYNXIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica