Beretta mynute green

Beretta mynute green


Mynute Green zadržava sve posebnosti game Mynute, ali se prilagođava novim potrebama. Veoma visoki energetski učinak i niske emisije predstavljaju važan faktor za korisnike kojima je bitna ušteda i poštovanje okoline. Mynute Green koristi tri posebne izvedbe dimovoda, među njima i onu za ubacivanje u postojeći dimnjak, spoljnu sondu (na zahtev) za regulaciju toplote, koja optimizirajući potrošnju omogućava povećanje komfora u kući. Osim navedenog, Mynute Green, zahvaljujući uređaju Connect Base, može upravljati različitim zonama sa visokom i niskom temperaturom.

Iskorišćenje - prema Evropskoj Normi CEE 92/42

Niske emisije zaga|enja: klasa 5 (UNI EN 677)

Patentirani aluminijumski kondenzacioni izmenjivač velikog protoka (Patent Pending)

Regulacija toplote serijski predviđena (spoljna sonda na zahtev)

Idealan za instalacije sa niskim temperaturama

Stepen električne za{tite IPX5D

Serijski ugrađena pumpa velikog napora

Mogućnost kombinovanja CONNECT-a kao dopuna instalacije

Serijski pribor za transformaciju na TNG


CenovnikProizvodi iz grupe

Beretta exclusive

Beretta exclusive

Beretta mynute

Beretta mynute

Beretta boiler

Beretta boiler

Beretta exclusive mix

Exclusive mix

Beretta mynute j

Beretta mynute j

Beretta novella

Beretta novella

LYNX

LYNX

BOSCH 3000W

BOSCH 3000W

BOSCH 5000W

BOSCH 5000W

BOSCH 7000W

BOSCH 7000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W1

Gaz 3000W1

Gaz 5000W

Gaz 5000W

Gaz 7000W

Gaz 7000W

ecoTEC PLUS

ecoTEC PLUS

ecoTEC PRO

ecoTEC PRO

Aquablock

Aquablock

Vaillant PLUS

Vaillant PLUS

Vaillant PRO

Vaillant PRO

Vaillant VIT

Vaillant VITIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica