Vaillant ecoTEC PLUS

Vaillant ecoTEC PLUS


Kondenzacioni gasni kotlovi ecoTEC plus su kombinovani gasni kotlovi za grejanje i pripremu potrošne tople vode.
Primenom kondenzacione tehnologije moguće je ostvariti i do 17% uštede troškova grejanja u odnosu na konvencionalnu tehnologiju, koristeći dodatno toplotu vodene pare iz dimnih gasova. Kod konvencionalnih kotlova na gas, vodena para se neiskorišćeno gubi odvođenjem kroz dimovodnu cev. Osim vrlo visokog normnog stepena iskorišćenosti (110%), ovde govorimo i o bitno smanjenoj emisiji štetnih gasova. Novu generaciju Vaillantovog zidnog kondenzacionog gasnog kotla ecoTEC plus, odlikuju bitno smanjenje dimenzije u odnosu na dosadašnju generaciju kotlova. U okviru potpuno redizajniranog kućišta, Vaillant je osigurao čitav niz tehničkih poboljšanja od kojih je svakako najbitniji poboljšani primarni izmenjivač toplote koji će osigurati još bolji kondenzacioni efekat i prenos toplote. Široko modulaciono područje od 35% pa do 100%, osiguraće savršeno prilagođavanje kotla aktuelnoj potrebi za toplotom. Gasni kotao ecoTEC plus predstavlja odgovor na složenije zahteve.
Gasni kotao ecoTEC PLUS u nekoliko reči:
sve karakteristike kao ecoTEC pro kotao i dodatno:
kotao je vrednovan sa "***" što se tiče komfora tople vode (prema evropskoj normi EN 13203)
povećani sekundarni izmenjivač u odnosu na "pro" kotao
veliki osvetljeni LC dispej sa "DIA" sistemom
ergonomska upravljačka ploča sa gumiranim potenciometrima
integrisana dvostepena automatska pumpa za sistem grejanja


CenovnikProizvodi iz grupe

Beretta exclusive

Beretta exclusive

Beretta mynute

Beretta mynute

Beretta boiler

Beretta boiler

Beretta exclusive mix

Exclusive mix

Beretta mynute j

Beretta mynute j

Beretta novella

Beretta novella

LYNX

LYNX

BOSCH 3000W

BOSCH 3000W

BOSCH 5000W

BOSCH 5000W

BOSCH 7000W

BOSCH 7000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W1

Gaz 3000W1

Gaz 5000W

Gaz 5000W

Gaz 7000W

Gaz 7000W

ecoTEC PLUS

ecoTEC PLUS

ecoTEC PRO

ecoTEC PRO

Aquablock

Aquablock

Vaillant PLUS

Vaillant PLUS

Vaillant PRO

Vaillant PRO

Vaillant VIT

Vaillant VITIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica