Vaillant VIT

Vaillant VIT


Gasni kotlovi atmo/turboVIT VKC predstavlja maksimalnu udobnost uz minimalno korišćenje prostora.

Kombinovani kotao atmo/turboVIT VKC sa snagom od 32 kW i sa integrisanim rezervoarom tople vode od 120 litara, pruža maksimalnu udobnost korišćenja tople vode na više točećih mesta istovremno i grejanje stambenog prostora. Sve potrebne komponente sistema integrisane su već u okviru samog kotla i spremne za rad: rezervoar tople vode, dve ekspanzione posude, sigurnosni ventil, dve pumpe... U ponudi je gasni kotao sa odvodom dimnih gasova u dimnjak (atmoVIT) i gasni kotao sa koncentričnim odvodom dimnih gasova (turboVIT).

Gasni kotao atmo/turboVIT VKC u nekoliko reči:
jednostepeni gorionik
članci od livenog gvožđa
stepen korisnosti: 93%
emisija štetnih gasova NOx < 150 mg/kWh
kotao za grejanje i akumulacioni rezervoar u jednoj jedinici
sistem Pro E
"DIA" sistem.


CenovnikProizvodi iz grupe

Beretta exclusive

Beretta exclusive

Beretta mynute

Beretta mynute

Beretta boiler

Beretta boiler

Beretta exclusive mix

Exclusive mix

Beretta mynute j

Beretta mynute j

Beretta novella

Beretta novella

LYNX

LYNX

BOSCH 3000W

BOSCH 3000W

BOSCH 5000W

BOSCH 5000W

BOSCH 7000W

BOSCH 7000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W1

Gaz 3000W1

Gaz 5000W

Gaz 5000W

Gaz 7000W

Gaz 7000W

ecoTEC PLUS

ecoTEC PLUS

ecoTEC PRO

ecoTEC PRO

Aquablock

Aquablock

Vaillant PLUS

Vaillant PLUS

Vaillant PRO

Vaillant PRO

Vaillant VIT

Vaillant VITIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica