Vaillant PLUS

Vaillant PLUS


Gasni kotlovi atmoTEC/turboTEC plus su kombinovani gasni kotlovi za centralno grejanje i pripremu potrošne tople vode VUW ili gasni kotlovi za centralno grejanje VU.

Serija plus kombinovanog gasnog kotla atmoTEC/turboTEC, predstavlja nadogradnju serije "pro" za složenije zahteve. Zahvaljujući povećanom sekundarnom izmenjivaču u odnosu na uređaje serije "pro", "plus" kotlove odlikuje maksimalni komfor potrošne tople vode, pa su kotlovi vrednovani sa "***" prema evropskoj normi EN 13203. Upravljačka ploča kod "plus" kotlova, u potpunosti je ergonomski prilagođena korisniku koji upravlja kotlom putem gumiranih potenciometara i putem velikog osvetljenog displeja na kome se prikazuju osnovne informacije o statusu gasnog kotla. Korisniku je na raspolaganju i funkcija toplog starta koja omogućava trenutnu raspoloživost potrošne tople vode. U ponudi su kotlovi sa priključkom na dimnjak ili u fasadnoj varijanti za stambene prostore do cca. 250 m2.

Gasni kotao atmoTEC/turboTEC plus u nekoliko reči:
sve karakteristike kao i "pro" kotlovi i dodatno:
veliki osvetljeni LCD displej sa "DIA" sistemom
ergonomski poboljšana upravljačka ploča sa gumiranim potenciometrima
kotao je vrednovan sa "***" - maksimalna udobnost tople vode
povećani sekundarni izmenjivač u odnosu na kotlove serije "pro"
funkcija "toplog starta" za trenutno raspoloživu potrošnu toplu vodu
funkcija "AtmoGuard" kod dimnjačnih kotlova za još veću sigurnost korisnika
fleksibilna noseća konzola za korekciju grešaka kod instalacije
integrisana dvostepena automatska cirkulaciona pumpa


CenovnikProizvodi iz grupe

Beretta exclusive

Beretta exclusive

Beretta mynute

Beretta mynute

Beretta boiler

Beretta boiler

Beretta exclusive mix

Exclusive mix

Beretta mynute j

Beretta mynute j

Beretta novella

Beretta novella

LYNX

LYNX

BOSCH 3000W

BOSCH 3000W

BOSCH 5000W

BOSCH 5000W

BOSCH 7000W

BOSCH 7000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W1

Gaz 3000W1

Gaz 5000W

Gaz 5000W

Gaz 7000W

Gaz 7000W

ecoTEC PLUS

ecoTEC PLUS

ecoTEC PRO

ecoTEC PRO

Aquablock

Aquablock

Vaillant PLUS

Vaillant PLUS

Vaillant PRO

Vaillant PRO

Vaillant VIT

Vaillant VITIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica