BOSCH Condens 5000W

BOSCH Condens 5000W


Beskompromisno kvalitetan uređaj namenjen za veće stambene objekte, škole i industrijske objekte. Kaskadnim povezivanjem postiže se snaga od preko 1600 kW. Zbog svojih pogodnosti sve je češći izbor projektanata kod srednjih i velikih kotlarnica.

Kaskadno povezivanje je trend u EU iz više razloga: kotlovi zauzimaju malo mesta, rade sa modulacijom, zahtevaju minimalne građevinske radove, najčešće nije potrebno zidanje dimnjaka, mogu se uneti na standardna vrata, nije potrebno angažovanje kranova za nošenje... U praksi kotlovi imaju značajno manju potrošnju od konvencionalnih uređaja, a veoma su zgodni jer nije potrebno praviti rezervni sistem grejanja za slučaj kvara - ako jedan od kotlova iz kaskade ne radi, ostala 3 rade...

Čim je objekat veliki, velika je i potrošnja, zato je bitno kakav uređaj kupujete. Sa kondenzacionim kotlom uštede su veće, pa se investicija na većim objektima vraća za 1-3 godine, u zavisnosti od objekta. Dodatno, BOSCH kontinualna regulacija čini da uređaj ima modulaciju plamena od 18,6 kW pa do 98 kW, što značajno smanjuje potrošnju u prelaznim režimima grejanja.

Srce uređaja je tehnološki izuzetan Al-Si blok, u kome se vrši predaja toplote i sama kondenzacija. On omogućava da sam kotao može da radi i na propan. Zbog malih dimenzija kaskadu od 400 kW možete postaviti na samo 2-3 m². Kod rekonstrukcija, važno je znati da svaki kotao može da se unese na standardna vrata, bez razbijanja zidova (što je slučaj kod stabilnih kotlova koji su veći). Takođe, idealni su i za izvođenje krovnih i kontejnerskih kotlarnica.

Prednosti ukratko:
Idealan za velika objekte
Kaskadnim povezivanjem do snage 1600 kW
Uređaj samo za grejanje 65 i 98 kW
Osnovna oprema
Stepen korisnosti do 109%
Aluminijum-Silicijumski toplotni blok
Kontinualna regulacija plamena u režimu grejanja
Mogućnost rada na tečni gas (Propan)
Ventilator sa promenjivim brojem obrtaja


CenovnikProizvodi iz grupe

Beretta exclusive

Beretta exclusive

Beretta mynute

Beretta mynute

Beretta boiler

Beretta boiler

Beretta exclusive mix

Exclusive mix

Beretta mynute j

Beretta mynute j

Beretta novella

Beretta novella

LYNX

LYNX

BOSCH 3000W

BOSCH 3000W

BOSCH 5000W

BOSCH 5000W

BOSCH 7000W

BOSCH 7000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W

Gaz 3000W1

Gaz 3000W1

Gaz 5000W

Gaz 5000W

Gaz 7000W

Gaz 7000W

ecoTEC PLUS

ecoTEC PLUS

ecoTEC PRO

ecoTEC PRO

Aquablock

Aquablock

Vaillant PLUS

Vaillant PLUS

Vaillant PRO

Vaillant PRO

Vaillant VIT

Vaillant VITIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica