Termomont TKU3 Pelet

Termomont TKU3 Pelet


Tropromajni kotao za sagorevanje drvenog peleta 20-50 KW.
Kotao TKU3 Pellet je u potpunosti prilagođen sagorevanju drvenog peleta (stepen korisnosti 87%) i u potpunosti ispunjava zahteve norme EN 303-5. Kotao je integrisan sa spremnikom kapaciteta za oko 170 kg peleta koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao.
Sastavni delovi kotla su sigurnosni thermostat zaštite od pothlađivanja, termometar, dve pokretne pepeljare za lakšu manipulaciju pepela kao i pribor za čišćenje.
Garancija na gorionik iznosi 2 godine, dok je garancija na kotao 5 godina uz uslov montaže prema priloženom uputstvu Gorionik TERMEC predstavlja jedinstven proizvod na našem tržištu za kvalitetno potpuno sagorevanje drvenog peleta.
Proizvod se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezervoar peleta.
Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno. Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik TERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika
pomoću koga se pelet mehanički doprema u plamenu cev te potom izduvavanjem od strane ventilatora u kotlu formira plamen. Dodatni interni pužni transporter je utoliko važan što sa sigurnošću sprečava da plamen iz kotla prodre nazad ka gorioniku i spremniku. Osnovna verzija gorionika TERMEC 50 pokriva opseg snage 10-50 KW i može se montirati na sve tropromajne kotlove čija snaga ne prelazi 50 KW. Za kotlove snage 50-100 KW postoji verzija TERMEC 100.


CenovnikProizvodi iz grupe

Alfa Plam Commo

Commo

Alfa Plam Commo compact

Commo compact

Alfa Plam Grande

Grande

Pelet set

Pelet set

MBS PELLET

MBS PELLET

THERMO PELLET

THERMO PELLET

TKAN MAX

TKAN MAX

BIO MAX

BIO MAX

BIO LUX

BIO LUX

TKAN

TKAN

COMPACT 20

COMPACT 20

Pelet Set

Pelet Set

Pelet set

Pelet set

solid therm set

Solid therm set

TKK3 Pelet

TKK3 Pelet

TKU3 Pelet

TKU3 Pelet

TOBY

TOBY

TOBY-B

TOBY-B

TOBY-H

TOBY-H

Viadrus pelet set

Viadrus pelet setIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica