BIO MAX

BIO MAX


Do ovih kotlova došlo je posle višegodišnjeg iskustva sa kotlovima na pelet serije TKAN. Naravno da je i dalje moguće osim drvenog peleta koristiti i koštice višnje, trešnje itd...

Za neka druga goriva za koja bi koristili automatsko nalaganje potrebne su dodatne adaptacije mehanizma za doziranje, tako da treba konsultovati naše konstrukciono odeljenje.

U zadnje vreme sve je prisutniji i agro pelet. Ova serija kotlova može da ih koristi kao gorivo, ali treba napomenuti da propisana snaga kotla veoma zavisi od kalorične moći agro peleta kao i da proces čišćenja treba raditi znatno češće u odnosu na drveni pelet, jer je količina pepela veća.

Jedna od glavnih karakteristika po pitanju univerzalnosti goriva kod TKAN serije jeste da se prelaz sa automatskog nalaganja peleta, na ručno loženje drveta i uglja obavlja samo za par sekundi. Ovo je i dalje ostala jedna od komparativnih prednosti naše konstrukcije, s tom razlikom da su sada rostovi za drva i ugalj od sivog liva i lako zamenljivi.

TKAN BIOmax 35 i TKAN BIOmax 23 imaju cevni izmenjivač. U bešavnim kotlovskim cevima smešteni su odgovarajući spiralni turbulatori. Ovim se uticalo kako na stepen iskorišćenja tako i na bolje i lakše čišćenje. U ovim kotlovima postoje unutar ložišta prohromske dizne za raspodelu sekundarnog vazduha. Sam vazduh dolazi od posebnog centrifugalnog ventilatora koji nema veze sa primarnim vazduhom. Sekundarnim vazduhom utičemo na kvalitet izduvnih gasova i prašine što utiče na težu pojavu nesagorelih materija u samom izmenjivaču. Tako se na direktan način smanjuje potrošnja goriva. Nova konstrukcija dizni od vatrostalnog sivog liva kroz koje dolazi primarni vazduh za sagorevanje.

Novim oblikom dizne omogućavaju bolju raspodelu vazduha peletu koji gori. Takođe dizne koje su na uglovima retorte ložita mogu da se u svakom trenutku sklone i da se tako dopre i do dizni koje provode vazduh. Ovim je olakšano čišćenje samih dizni.

Ova konstrukcija ima mogućnost lakše dogradnje usisnog ventilatora dimnih gasova kao i automatike koja diktira proces sagoravanja na osnovu informacija o količini vazduha u dimnim gasovima koje šalje lambda sonda. Ovo je za sada moguće samo po specijalnom zahtevu.

Svim navedenim konstruktivnim poboljšanjima u seriji TKAN BIOmax 35 i TKAN BIOmax 23 došlo se do izuzetnog stepena iskorišćenja i ložišta i izmenjivača i taj procenat ide i preko 90 procenata. Limiti emisija CO, CO2 kao i čestica prašine su u okvirima standarda EU, tako da ove serija ima sve preduslove za dobijanje benefita na tržištima zemalja EU zbog svojih eko karakteristika.


CenovnikProizvodi iz grupe

Alfa Plam Commo

Commo

Alfa Plam Commo compact

Commo compact

Alfa Plam Grande

Grande

Pelet set

Pelet set

MBS PELLET

MBS PELLET

THERMO PELLET

THERMO PELLET

TKAN MAX

TKAN MAX

BIO MAX

BIO MAX

BIO LUX

BIO LUX

TKAN

TKAN

COMPACT 20

COMPACT 20

Pelet Set

Pelet Set

Pelet set

Pelet set

solid therm set

Solid therm set

TKK3 Pelet

TKK3 Pelet

TKU3 Pelet

TKU3 Pelet

TOBY

TOBY

TOBY-B

TOBY-B

TOBY-H

TOBY-H

Viadrus pelet set

Viadrus pelet setIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica