Kraljevo LK model

Radijator LK model


Radijator inženjering od grejne sezone 2010,2011 nudi tržištu i varijantu livenog kotla.Liveni članci se proizvode u jednoj renomiranoj ruskoj livnici.

Ova livnica ima tradiciju čiji počeci datiraju od 1735. godine. S druge strane Radijator inženjering je njihov glavni dobavljač mehanizama za sagorevanje peleta. Nova serija naših kotlova nosi naziv LK(liveni kotao)Radijator max(to je oznaka najmodernije konstrukcije članka ruskog proizvođača). Veoma je robustne tropromajne konstrukcije.Dobar odnos visine i dubine ložišta za sve nazivne snage omogućava dobro sagorevanje u svakoj zoni ložišta.Sama zapremina ložišnog dela omogućava manji broj loženja u toku dana.Sivi liv je u poznatom stilu ruskih proizvođača,minimalne debljine 6mm u svakom poprečnom preseku članka. Kotao je prilagođen sagorevanju svih vrsta ugljeva,od lignita do koksa.Moguće je bez ikakvih problema koristiti krupne komade različitog drveta određenog stepena suvoće.

Naročito je pogodan za primenu u uslovima očekivane kondenzacije (npr. podno grejanje) a bez upotrebe akumulatora toplote. Ukoliko se koristi ventil za termičko osiguranje oticanjem,obavezno koristiti izmenjivač za hlađenje vode u potisnoj grani kotla.


CenovnikProizvodi iz grupe

Central 23

Central 23

Alfa Plam 70

Plam 70

Alfa Plam 90

Plam 90

Alfa Plam rustikal

Plam rustikal

Term 20

Term 20

Term 27

Term 27

BIO CET

BIO CET

BIO PEK

BIO PEK

CK B

CK B

EKO CK

EKO CK

Kraljevo c model

Kraljevo c model

Kraljevo etaz C20

Kraljevo etaž C20

Kraljevo etaz C25

Kraljevo etaz C25

Kraljevo FK model

Kraljevo FK model

Kraljevo K model

Kraljevo K model

Kraljevo LK model

Kraljevo LK model

Kraljevo R model

Kraljevo R model

2000 H

2000 H

3000 H

3000 H

2000 B

2000 B

Liveni kotao

Liveni kotao

BTK

BTK

TEMY-PLUS

TEMY PLUS

TEMY-PLUS-P

TEMY PLUS P

TEMY-S

TEMY S

TKH

TKH

TKH

TKK

TKK3

TKK3

TKKU

TKKU

TKU3

TKU3

TZK

TZK

Liveni kotao Viadrus U22

Viadrus U22Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica