Centrometal BIO PEK

Centrometal BIO PEK


Čelični toplovodni kotlovi BIO-PEK B su predviđeni za loženje čvrstim gorivom, a namenjeni su centralnom grejanju objekata te pripremi hrane kuvanjem i pečenjem. Izrađuju se u dve izvedbe (sa i bez pumpe), nazivnog toplotnog kapaciteta 18, 24 i 30 kW. Prostoriju u koju su ugrađeni greju i kroz gornju grejaću ploču. Moguć je odabir između kotlova s levim ili desnim priključkom na dimnjak. Sam naziv “etažni” ne isključuje njihovo korištenje za zagreavanje i više od jedne etaže, ako je potreba za toplotom u skladu s njihovim nazivnim kapacitetom. Izrađeni su u skladu s normom EN 12815 i ISO 9001/2008.

KARAKTERISTIKE KOTLOVA:

Toplovodni kotlovi za centralno grejanje, kuvanje i pečenje, predviđeni za loženje čvrstim gorivom.

Deo toplote predaju okolnom prostoru kroz gornju grejaću ploču.

Odgovarajuće dimenzionirano ložište i više prolaza za izmenu toplote osigurava visok stepen iskorišćenja kotla te omogućuje kuvanje hrane na gornjoj grejnoj ploči i pečenje u pećnici.

Mogućnost promene položaja rešetke ložišta pomoću ugrađenog mehanizma omogućuje kuvanje i pečenje tokom cele godine.

Prostrana pećnica omogućuje korišćenje standardnog posuđa.

Vatrostalno staklo i termometar na vratima pećnice omogućuje praćenje toka pečenja.

Fabrički je ugrađen termički izmjenjivač i priključak za termički ventil što omogućuje ugradnju kotlova i u zatvorene sisteme centralnog grejanja. Velika vrata i ložište kotla omogućavaju loženje krupnim čvrstim gorivom te jednostavno čišćenje i održavanje.

Cirkulacionom pumpom iz sistema centralnog grejanja upravlja fabrički ugrađen termostat.

Kotlove je moguće priključiti na dimnjak sa zadnje, bočne ili gornje desne strane kotla – desna izvedba ili sa zadnje, bočne ili gornje leve strane kotla, – leva izvedba.

U osnovnu isporuku kotla uključen je regulator promaje i termomanometar.

Štedljivi su i ekološki prihvatljivi.


CenovnikProizvodi iz grupe

Central 23

Central 23

Alfa Plam 70

Plam 70

Alfa Plam 90

Plam 90

Alfa Plam rustikal

Plam rustikal

Term 20

Term 20

Term 27

Term 27

BIO CET

BIO CET

BIO PEK

BIO PEK

CK B

CK B

EKO CK

EKO CK

Kraljevo c model

Kraljevo c model

Kraljevo etaz C20

Kraljevo etaž C20

Kraljevo etaz C25

Kraljevo etaz C25

Kraljevo FK model

Kraljevo FK model

Kraljevo K model

Kraljevo K model

Kraljevo LK model

Kraljevo LK model

Kraljevo R model

Kraljevo R model

2000 H

2000 H

3000 H

3000 H

2000 B

2000 B

Liveni kotao

Liveni kotao

BTK

BTK

TEMY-PLUS

TEMY PLUS

TEMY-PLUS-P

TEMY PLUS P

TEMY-S

TEMY S

TKH

TKH

TKH

TKK

TKK3

TKK3

TKKU

TKKU

TKU3

TKU3

TZK

TZK

Liveni kotao Viadrus U22

Viadrus U22Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica