Termoglave

Herz termoglava mini


Termostatska glava HERZ u kombinaciji sa termostatskim ventilima HERZ koristi se za preciznu regulaciju temperature u prostoriji, čime se otklanjaju varijacije temperature nastale usled promena spoljne temperature, sunčevog zračenja, prisustva ljudi, rada mašina. Preciznom regulacijom temperature utiče se na energetsku efikasnost sistema.

Sa hidrosenzorom, mehaničko zatvaranje, pozicija "0". Opseg zadavanja vrednosti 6-30˚C Zaštita od zamrzavanja na 6˚C.

Ograničavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomoću pribora 1 9551 00.


CenovnikProizvodi iz grupe "Termoglave"

Herz termoglava standard

Termoglava standard

Termoglava Heimeier K glava

K glava

Termoglava Heimeier DX

DX

Termoglava Heimeier K glava sa sondom

K glava sa sondom

Termoglava Giacomini R470

R470

Termoglava Giacomini T470C

T470C

Termoglava Giacomini R456

R456

Termoglava Giacomini R452

R452

Termoglava Giacomini R458

R458

Termoglava Giacomini R462L1

R462L1Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica