Termoglave

Heimeier termoglava K glava sa sondom


Termostatska glava koristi energiju unutarnjih i vanjskih izvora toplote, uključujući solarne izvore topline, toplotu koja zrači iz ljudi i električnih uređaja, te drugih izvora, kako bi zadržala sobnu temperaturu vazduha konstantnom. To pomaže da se izbegne rasipanje energije. Termostatska glava s ugrađenim senzorima ne sme biti pokrivena zavesama, radijatorskim oblogama, ili drugim preprekama, postavljene vertikalno ili u uskim nišama. U protivnom neće biti moguće precizno kontrolisati temperaturu. U drugim slučajevima, možda će biti potrebno instalirati daljinski senzor.

Ne zahtevaju priključak na mrežu ili drugi izvor energije. Promena temperature vazduha proporcionalna je promeni u vretenu ventila. Ako se temperatura vazduha u sobi povećava zbog Sunca, na primer, tečnost u senzoru temperature se širi i utiče na zatvaranje cevi. Ovo prigušuje vodu na ulazu u radijator putem vretena ventila.

Ako se temperatura u prostoriji smanji, događa se suprotan proces. Promena u koraku vretena ventila uzrokovane promenom u temperaturi mogu se uzeti kao 0,22 mm po K promene sobne temperature.

Termostatska glava sa kontaktnim senzorom koristi se u sistemima podnog grejanja za regulaciju temperature napojne vode, odnosno povratne vode. Isporučuje se sa kontaknim senzorom sa ili bez pribora za montažu.

Opseg temperatura regulacije je od 20 do 50, odnosno od 40 do 70 C.


CenovnikProizvodi iz grupe "Termoglave"

Termoglava Heimeier K glava

K glava

Termoglava Heimeier DX

DX

Termoglava Giacomini R470

R470

Termoglava Giacomini T470C

T470C

Termoglava Giacomini R456

R456

Termoglava Giacomini R452

R452

Termoglava Giacomini R458

R458

Termoglava Giacomini R462L1

R462L1

Herz termoglava standard

Termoglava standard

Herz termoglava mini

Termoglava miniIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica