Termoglave

Giacomini termoglava R452


Termoglave R452 omogucavaju podešavanje temperature sa veoma visokom preciznošcu. Ovo omogucava dobijanje željenih temperatura u prostorijama u skladu sa željama.

Temperaturske varijacije u sobi izazivaju varijaciju u senzoru termo glave. Ova varijacija se prenosi na unutrašnji mehanizam ventila i kao posledicu ima zatvaranje ili otvaranje ventila i time modulaciju vode koja ulazi u grejno telo.

Tehnicki podaci
Maksimalna temperatura vode 110°C
Maksimalni radni pritisak 1 MPa (10 bar)
Maksimalni diferencijalni pritisak
- 3/8” e 1/2”: 0,14 MPa ( 1,4 Bar)
- 3/4”: 0,07 MPa (0,7 Bar)
Minimalna kalibrisana vrednost 8°C u poziciji *
Maksimalna kalibrisana vrednost 32°C u potpuno otvorenoj poziciji


CenovnikProizvodi iz grupe "Termoglave"

Termoglava Giacomini R470

R470

Termoglava Giacomini T470C

T470C

Termoglava Giacomini R456

R456

Termoglava Giacomini R458

R458

Termoglava Giacomini R462L1

R462L1

Termoglava Heimeier K glava

K glava

Termoglava Heimeier DX

DX

Termoglava Heimeier K glava sa sondom

K glava sa sondom

Herz termoglava standard

Termoglava standard

Herz termoglava mini

Termoglava miniIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica