Ručni ventili

Osnovni sistem regulacije protoka grejnih tela u sistemima centralnog grejanja obavlja se manuelnim-ručnim ventilima. Najčešće se postavljaju u paru, pri čemu se donji ventil (navijak) koristi za potpuno zatvaranje protoka fluida ka grejnom telu i za balansiranje, odnosno podešavanje optimalnog protoka grejnog fluida kroz grejno telo. Mogu biti pravi ili ugaoni, a sa cevima se povezuju fitingom sa spoljašnjim ili unutršnjim navojem.

Ručni radijatorski ventili i navijci Giacomini

Giacomini ugaoni ventil R5TG

R5TG

Giacomini ugaoni ventil SN R25TG

R25TG

Giacomini ugaoni ventil SN hromirani T25C

T25C

Giacomini prav ventil SN astra R705

R705

Giacomini prav ventil R6TG

R6TG

Giacomini prav ventil SN R27TG

R27TG

Giacomini prav ventil SN hromirani T27C

T27C

Giacomini ugaoni navijak R16D2

R16D2

Giacomini ugaoni navijak SN R29TG

SN R29TG

Giacomini ugaoni navijak SN hromirani T29C

T29C

Giacomini prav navijak R17D2

R17D2

Giacomini prav navijak SN R31TG

R31TG

Giacomini navijak SN hromirani T31C

T31C

Ručni radijatorski ventili i navijci Heimeier

Heimeier ugaoni navijak 0355

0355

Heimeier prav navijak 0356

0356

Ručni radijatorski ventili i navijci Herz

Herz ventil EK 5524

5524

Herz ventil EK SN 5548

5548

Herz ventil prav 5523

5523

Herz ventil prav SN 5537

5537

Herz navijak EK 3742

3742

Herz navijak EK SN 3748

3748

Herz navijak prav 3723

3723

Herz navijak prav SN 3733

3733Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica