Razdelnici za instalacije grejanja

Razdelnički sistem instalacija centralnog grejanja karakterističan je za novije objekte rezidencijalne i komercijalne namene. U komparaciji sa klasičnim dvocevnim ili jednocevnim sistemima omogućavaju "zoniranje" termički nezavisne zone, lako postavljanje cevne instalacije koja ide najčešće kroz pod, redukovana upotreba fitinga, smanjeni gubici toplote, bolja mogućnost automatske regulacije i dr. Elementi su pored razdelnika/sabirnika i ormari za postavljanje opreme, aktuatori, adapteri za povezivanje cevi i dr.

Razdelnici

Set Giacomini

Giacomini R553D

herz

Herz 8533

Giacomini 2

Giacomini R53

Kenner 2

Kenner 238

Kenner

Kenner 240

Doctoris

Kenner 231

Oprema za razdelnike

Adapteri Alupex

Adapteri alupex

Adapteri bakar

Adapteri bakar

T komad

T komad

Ormari za razdelnike

Ormari za razdelnike

Ormari za razdelnikeIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica