Merni instrumenti

Merni instrumenti se koriste za merenje određenih fizičkih veličina čije stanje nam govoru dali sistem centralnog grejanja funkcioniše ispravno, odnosno da li se proces grejanja odvija efikasno. Instrumenti koji se nalaze u vašoj instalaciji su termometar (temteratura radnog fluida), manometar (pritisak u instalaciji), termomanometar (daje informaciju i o temperaturi i o pritisku) i dr.

Kako bi se efikasnost sistema grajanja unapredila, smanjila potrošnja energenata a samim tim i smanjila cena eksplatacije sistema koriste se razne vrste regulacionih uređaja poput termostata.

Merni instrumenti

Termomanometar

Termomanometar

Manometar

Manometar

Termometar

Termometar

Termometar sa oprugom

Termometar sa oprugom

Termostati

Termostat Q7

Termostat Q7

Termostat Q7 bezicni

Termostat Q7 bežični

Sobni termostat

Sobni termostat Campini

Nalegajuci Termostat Campini

Nalegajuci Termostat CampiniIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica