Akumulator toplote Radijator Kraljevo

Akumulator toplote Radijator Kraljevo


Prema dugogodišnjim iskustvima iz projektovanja i izvodjenja instalacija centralnog grejanja kao i stečenim znanjima u proizvodnji kotlova na čvrsto gorivo preporučujemo ugradnju akumulacija grejne vode AK u sisteme individualnih grejanja u sprezi sa svim konstrukcijama kotlova iz našeg proizvodnog programa. Posebno dobar efekat u akumulaciji je kod serije FK koja ima prinudno sagorevanje sa centrifugalnim ventilatorom. Kotlove serije GR koji sagorevaju drvo po principu pirolize nemoguće je i pustiti u rad bez ugradnje akumulacije tople vode za grejanje.

Glavne konstrukcije akumulatora toplote su:
akumulator tople vode za grejanje, naziv AK
akumulator sa cevnim izmenjivačem za solarno grejanje, naziv AKS (S za spiralu)
akumulator sa prohromskim bojlerom za sanitarnu vodu, naziv AKB (B za bojler)
akumulator sa cevnim izmenjivačem i prohromskim bojlerom, naziv AKBS (BS za bojler i spiralu)

Glavni razlozi za upotrebu akumulacije tople vode su:
Bolje iskorišćenje ogreva tj. ušteda energije. Daje nam mogućjnost da kotao radi na višim režimima temperatura, gde je iskorišćenje bolje, a u isto vreme akumulira višak energije koji se ne potroši u radijatorima.
Duži vek trajanja kotla. Kad kotao radi na višjim režimima onda je nemoguće da dođe do pojave kondenzacije što direktno utiče da i kotao ima duži radni vek.
Manji broj loženja u toku dana. U zavisnosti od veličine akumulacije moguće je da samo posle jednog loženja imate višesatno ili višednevno grejanje.
Sabiranje više izvora energije. Ovo je varijanta upotrebe za AKS konstrukciju. Upotrebom izmenjivača lako sabiramo energiju dobijenu solarnim kolektorima, kotlom na čvrsto, kotlom na tečno ili gasovito gorivo kao i elektro kotlom. Olakšana proizvodnja sanitarne vode. Ovo je varijanta upotrebe za AKB konstrukciju. Omoguava kontrolu rada kotla na čvrsto gorivo, a samim tim i kvalitetno poboljšava proizvodnju sanitarne vode.

Karakteristike akumulatora grejne vode AK
Konstrukcija akumulatorskih posuda AK je izrađena od konstrukcionog čelika i sfernih dančića, zavarena postupcima automatskog zavarivanja tako da lako izdržava radne pritiske i pritiske ispitivanja od 5 bara.
Izolacija posude omoguava minimalne gubitke energije u okolni prostor i oni iznose oko 0,3 C za sat vremena. Preporučena količina vode po kilovatu snage kotla je 30+50 L. AK serija akumulacija izradjuje se u tri veličine 500, 800 i 1000 L, a ako je korisniku potrebna veća količina vode povoljno je spojiti i dve posude. Na vrhu posude je priključak za sigurnosni vod, dok za više krugove grejanja ili za spajanje više posuda, postoji 8 priključaka od 5/4 cola. Postoji i 4 priključka od 1/2 cola koji se koriste za sonde odgovarajujih automatika ili za termometre.


CenovnikProizvodi iz grupe

Bosch Acu Heat

Kombinovin bojler
Bosch Acu Heat

Bosch Tronic

Kombinovin bojler
Bosch Tronic

Termorad

Kombinovin bojler
Termorad

Solarni bojler Bosch

Solarni bojler
Bosch

Solarni bojler Termorad

Solarni bojler
TermoradIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica