Usponski ventili Giacomini

Giacomini usponski ventil jednocevac R436


GIACOMINI serija jednocevnih ventila, je razvijena i realizovana sa ciljem širenja jednocevnih sistema, nudeći tržištu, seriju termostatskih, mikrometričkih ventila, kompatibilnih sa bilo kojim tipom termostatskih ili elektromotornih glava iz ponude GIACOMINI-ja.

Karakteristike
Jednocevni ventili GIACOMINI dozvoljavaju kompletno isključivanje grejnog tela iz kruga napajanja, dozvoljavajući intervenciju na radijatoru i u slučaju funkcionisanja instalacije. Zatvarajući unutrašnji navijak, fluid prolazi kroz by-pass ventila da bi stigao do sledećeg radijatora.
Kada se povezuje ventil sa cevima za dovod vode, važno je poštovati ispravan pravac protoka, kao što je prikazano strelicama odštampanim na telu.
Uz pomoć integrisanog radijatorskog navijka moguće je postići podešavanje protoka kroz radijator, u opsegu od 0% do 50% od ukupnog protoka.
Ventil GIACOMINI R436 je ventil sa termostatskom opcijom, aksijalno položenim ventilom, radijatorskim navijkom i samozaptivajućim delom. Za spajanje ventila i radijatorskog navijka koristi se usponska cev R194 Φ16 mm koja se mora poručiti odvojeno.
Za povezivanje na sistem treba koristiti adaptere R178 ili R179AM, pri čemu su prečnici ulazne i izlazne cevi ventila 3/4".

Tehnički podaci
Maksimalna temperatura: 110°C
Maksimalni radni pritisak: 1 MPa (10 bar)
Maksimalni protok kroz radijator 50% pri ručnom korišćenju, 35% u kombinaciji sa termostatskom glavom.


CenovnikProizvodi iz grupe "Usponski ventili"

Giacomini usponski ventil R436

R436

Giacomini usponski ventil R438

R438

Giacomini usponski ventil R436-1

R436-1

Giacomini usponski ventil R314D

R314D

Heimeier usponski ventil 3810

3810

Heimeier usponski ventil 3891

3891

Herz usponski venti 7173

7173

Herz usponski venti 7174

7174

Herz usponski venti 7187

7187

Herz usponski venti 7175

7175

Herz usponski venti 7176

7176

Herz usponski venti 7189

7189

Herz usponski venti 7727

7727

Herz usponski venti 7728

7728

Herz usponski venti 7758

7758

Herz usponski ventil 7759

7759Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica