Nosač posuda

Nosač posuda


Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.

Nosač za posude EXTRAVAREM može biti iskorišćen za montažu posude na zid ili na neku drugu vertikalnu površinu. Pogodan je za sve posude ovog tipa koje su zapremine od 2-40 litara.


CenovnikProizvodi iz grupe

Extravarem LC CE

Extravarem LC CE

Extravarem LR

Extravarem LR

Flatvarem C1

Flatvarem C1

Flatvarem C2

Flatvarem C2

Flatvarem C6

Flatvarem C6

Maxivarem LR

Maxivarem LR

Nosač posuda

Nosač posuda

Solarvarem

SolarvaremIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica