Maxivarem LR

Maxivarem LR


Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.

MAXIVAREM LR predstavlja grupu ekspanzionih posuda sa izmenljivom membranom za ugradnju u sistemima centralnog grejanja većeg kapaciteta. Posuda je pod pritiskom od 1,5 bar. Važna karakteristika ovih posuda je da voda ne dolazi u kontakt sa metalnim delom posude tako da nema opasnosti od korozije Posuda se isporučuje u zapreminama od 80 do 700 litara. Maksimalni pritisak je 6 bar, a prečnik posude je od 380 do 780 mm. Priključak na mrežu je putem spoljašnjeg navoja od 1" za kapacitete od 60 do 100 Litara, a za veće je 1 1/2".


CenovnikProizvodi iz grupe

Extravarem LC CE

Extravarem LC CE

Extravarem LR

Extravarem LR

Flatvarem C1

Flatvarem C1

Flatvarem C2

Flatvarem C2

Flatvarem C6

Flatvarem C6

Maxivarem LR

Maxivarem LR

Nosač posuda

Nosač posuda

Solarvarem

SolarvaremIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica