Solarni set Vaillant

Solarni set Vaillant


Korišćenjem besplatne sunčeve energije moguće je uštedeti godišnje i do 60% potrebne energije za pripremu potrošne tople vode. Zbog povoljnog geografskog položaja, podneblje Republike Srbije idealno je za korišćenje sunčeve energije. Vaillantje zato za Vas pripremio kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode koji uključuje sve potrebne komponente, pod jednim kataloškim brojem i po jedinstvenoj ceni za ceo paket.

Solarni paket 300 (rezervoar 300 l / 2 kolektora / pribor)

- Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/2 pro 2 kom
- Krovni nosači tip P (za dva kolektora) 8 kom
- Solarna tečnost 20 litara 1 kom
- Solarna cevna grupa 6 lit./min 1 kom
- Bivalentni solarni rezervoar VIH S 300 L 1 kom
- Ekspanziona posuda 18 litara 1
- Solarna automatika auroMATIC VRS 560/2 1 kom
- Hidraulički spojni set (za dva kolektora) 1 kom
- Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m) 2 kom
Solarni paket 400 (rezervoar 400 l / 3 kolektora / pribor)

- Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/2 pro 3 kom
- Krovni nosači tip P (za tri kolektora) 12 kom
- Solarna tečnost 20 litara 1 kom
- Solarna cevna grupa 6 lit./min 1 kom
- Bivalentni solarni rezervoar VIH S 400 L 1 kom
- Ekspanziona posuda 25 litara 1 kom
- Solarna automatika auroMATIC VRS 560/2 1 kom
- Hidraulički spojni set (za tri kolektora) 1 kom
- Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m) 2 kom


CenovnikOstali proizvodi iz grupe "Solarni setovi"

Solarni set Bosch

Solarni set Bosch

Solarni set Metacon

Solarni set MetaconIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica