Giacomini 3

Giacomini 3


Modularni razdelnik Giacomini R53 sastoji se iz pojedinačnih komponenti čijom kombinacijom se postiže željena funkcionalnost razdelnika. Ti elementi su R53MM jedinični navijak sa meračem protoka i R53MT krajnji par sa navijkom i meračem protoka. Na isti način postoje i elementi sa termostatskim ventilom R53VM i R53VT, kao i element sa navijkom R53SM i R53ST.

Dizajniran je za sisteme distribucije tople vode za grejanje kao i hladne vode u sistemima klimatizacije.Daju mogućnost potpunog prekida strije fluida kroz krug kao i precizno podešavanje protoka po krugu.

Bajonet veza koja se koristi za spajanje pojedinačnih elemenata je ekstremno brza i ne zahteva upotrebu bilo kojeg alata i pribora za zaptivanje.

Telo razdelnika je DN32 a proključci su 1"x18mm. Za spoj sa cevima koriste se originalni Giacomini adapteri R178, R179, R179AM. Maksimalni radni pritisak 10barProizvodi iz grupe

Doctoris

Doctoris

Kenner

Kenner

Kenner 2

Kenner 2

herz

HerzIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica