Herz 8533

Herz 8533


Razdelnik za podno grejanje koji se sastoji od razdelnika sa meračima protoka, sabirnika sa gornjim delovima termostata, odzračnih ventila, slavina za punjenje i pražnjenje, završnih kapa i nosača.

Izlazi razdelnika i sabirnika nisu jedni ispod drugih nego pomereni. Priključci su sa unutrašnjim navojem R 1", dok su cevni priključci sa spoljašnjim navojem G 3/4". Merači protoka omogućavaju merenje protoka do 6 l/min.

Ukupan broj krugova može biti do 16.Proizvodi iz grupe

Set Giacomini

Giacomini R553D

Giacomini 2

Giacomini R53

Kenner 2

Kenner 238

Kenner

Kenner 240

Doctoris

Kenner 231Izrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica