Wilo Stratos

Wilo Stratos


Visoko efikasne pumpe, sa vlažnim rotorom, odgovarajućih karakteristika garantuju adekvatno snabdevanje toplotom u svim cirkulacionim sistemima grejanja, smanjenje energetskih troškova i sprečavanje pojave šumova.

Stepen iskorišćenja hidraulike i motora određuje ukupan stepen efikasnosti pumpe. Obe komponente su dvostruko veće u odnosu na standardne pumpe sa vlažnim rotorom, koje su korišćene u tehnici zgrada.

Upotreba ECM tehnologije drastično smanjuje godišnju potrošnju energije u odnosu na konvencionalne pumpe. EC (Electronically Commutated) predstavlja elektronski komutirani motor. Njegova je osnova sinhroni motor sa rotorom sa stalnim magnetima. Obrtno magnetno polje se proizvodi elektronskom komutacijom, tako što se namotaji statora ciljano aktiviraju za neophodno stvaranje električnih i magnetnih polova.

Veličina protoka cirkulacione pumpe zavisi od potrebne toplotne snage/snage hlađenja sistema koji se snabdeva.

Ovo varira u skladu sa:
klimatskim promenama
potrebama korisnika
uticaja toplote iz drugih izvora
uticaja hidrauličnih regulacionih uređaja, itd.
Cirkulaciona pumpa konstruisana za maksimalno opterećenje prilagođava se stalnim upoređivanjem zadate i stvarne vrednosti radnom stanju sistema. Ovom automatskom regulacijom snage, a time i potrošnje struje pumpa se prilagođava stvarnim potrebama sistema.

Zbir ovde opisanh mera omogućava da se sa visoko efikasnim Wilo-Stratos pumpama postigne ušteda energije do 80 % u odnosu na konvencionalne standardne pumpe.

Wilo-Stratos je jedinstvena visoko-efikasna pumpa sa vlažnim rotorom u svetu sa sledećim prednostima:
ušteda energije do 80% u odnosu na standardne pumpe
za sve sisteme grejanja, klimatizacije i hlađenja u temperaturnom opsegu od -10 °C do +110 °C
automatsko prilagođavanje karakteristika pumpe kontinualnim promenama hidraulike sistema
sprečavanje šumova kao posledice promene protoka
sigurnost i konformnost za vreme montaže i rada


CenovnikProizvodi iz grupe

Wilo-RSB

Wilo-RSB

Wilo-Star-Z

Wilo-Star-Z

Wilo Stratos

Wilo Stratos

Wilo Stratos Pico

Wilo Stratos Pico

Wilo Top S

Wilo Top S

Wilo yonos pico

Wilo yonos pico

Cirkuilaciona pumpa HST

HST

Cirkuilaciona pumpa Unacl

UnaclIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica