Akumulator toplote Bosch

Akumulator toplote Bosch


Acu Tank AT 200/300/400/500/800/1000/1500/2000 direktno zagrevani akumulacioni rezervoari bez toplotnog izmenjivača pod niskim pritiskom do 3 bara

Acu Tank AT UNO 400/500/800/1000/1500/2000 indirektno zagrevani akumulacioni rezervoari sa jednim toplotnim izmenjivačem pod niskim pritiskom do 3 bara

Acu Tank AT DUO 400/500/800/1000/1500/2000 indirektno zagrevani akumulacioni rezervoari sa dva toplotna izmenjivača pod niskim pritiskom do 3 bara

Uređaj je namenjen za akumuliranje tehničke tople vode u objektima koji imaju cevovodnu mrežu sa pritiskom ne višim od 3 bara. Namenjen je za korišćenje u zatvorenim i grejnim prostorijama i nije namenjen za rad u stalno protočnom režimu. Rezervoari imaju cevne izlaze za ugradnju senzora za merenje temperature vode u rezervoaru i koji upravljaju protokom kroz izmenjiva-če toplote.

Akumulacioni rezervoari za toplu tehničku vodu niskog pritiska do 3 bara bez toplotnog izmenjivača, sa jednim toplotnim izmenjivačem i sa dva toplotna izmenjivača.Proizvodi iz grupe

Bosch Acu Heat

Kombinovin bojler
Bosch Acu Heat

Bosch Tronic

Kombinovin bojler
Bosch Tronic

Termorad

Kombinovin bojler
Termorad

Solarni bojler Bosch

Solarni bojler
Bosch

Solarni bojler Termorad

Solarni bojler
TermoradIzrada sajtova: Blue City Media

Copyright Metacon d.o.o. 2015
Savska 2a, Ostružnica